Pani Poseł Beata Małecka- Libera wzięła udział w uroczystym otwarciu XII Krajowego Zjazdu Lekarzy, które odbyło się 20 marca 2014r.

W dniach 21-22 marca odbędzie się część sprawozdawczo-wyborcza Zjazdu. Zostaną podsumowane cztery lata pracy organów Naczelnej Izby Lekarskiej, a także przedstawione plany na kolejny lata. W tych dniach odbędą się również wybory władz samorządowych na kolejną kadencję.